Home   Zakoni i prava   Roditeljski dopust i roditeljska naknada

Roditeljski dopust i roditeljska naknada

Roditeljski dopust i roditeljska naknada

Roditeljski dopust i roditeljska naknada su vremenska i novčana potpora, na koju, prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, imaju pravo zaposleni i samozaposleni roditelji.

Roditeljski dopust

Roditeljski dopust je pravo roditelja koje može koristiti nakon navršenih 6 mjeseci starosti djeteta, odnosno nakon isteka dodatnog rodiljnog dopusta.

Roditeljski dopust može koristiti samo jedan od roditelja u cijelosti ili oba roditelja u jednakim ili različitim dijelovima, u skladu s međusobnim dogovorom i to do navršene 8. godine života djeteta.

Roditeljski dopust mogu koristiti i oba roditelja istodobno.


Ukoliko roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj, tada se drugi roditelj treba odreći svog prava popunjavanjem pisane izjave u područnom uredu HZZO-a.

Trajanje roditeljskog dopusta

Trajanje roditeljskog dopusta može biti od 6 do 32 mjeseca, ovisno o broju djece i načinu korištenja;

    • 6 mjeseci za prvo i drugo dijete + dodatnih 2 mjeseca, ako otac koristi najmanje 3 mjeseca roditeljskog dopusta
    • 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete + dodatnih 2 mjeseca, ako otac koristi najmanje 3 mjeseca roditeljskog dopusta

Ukoliko otac koristi minimalno 3 mjeseca roditeljskog dopusta, roditeljski dopust se može produžiti 2 mjeseca popunjavanjem zahtjeva za produženje roditeljskog dopusta u područnom uredu HZZO-a.

Korištenje roditeljskog dopusta u dijelovima ograničeno je na minimalno 30 dana i do 2 puta godišnje.

Roditeljski dopust se može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena te se tada produžuje, odnosno traje dvostruko.

Otvaranje roditeljskog dopusta

Pravo na roditeljski dopust se ostvaruje podnošenjem zahtjeva područnom uredu HZZO-a. Za otvaranje roditeljskog dopusta u područni ured HZZO-a treba obavezno doći s 5 mjeseci starosti djeteta. Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva su sljedeći;

*HZZO traži suglasnost poslodavca za korištenje roditeljskog dopusta te zadržava poslodavčevo pravo na odgodu korištenja roditeljskog dopusta do 30 dana, zato je poželjno da roditelj obavijesti poslodavca, što je ranije moguće, o namjeri korištenja roditeljskog dopusta.

Roditeljska naknada plaće

Roditeljska naknada plaće je novčana potpora na koju roditelj, korisnik roditeljskog dopusta, ima pravo za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta.

Najniži iznos rodieljske naknade plaće je 1.633,00 kn, a najviši 2.660,80 kn.

Iznos naknade za prvih 6, odnosno 8 mjeseci (ukoliko 3 mjeseca roditeljskog dopusta koristi otac) je delimitiran pa roditeljska naknada plaće iznosi 100% od osnovice naknade plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju s tim da ne može biti viša od 80% proračunske osnovice i iznosi 2.660,80 kn, pod uvjetom da je korisnik na radu proveo neprekidno minimalno 12 mjeseci ili s prekidima minimalno 18 mjeseci u posljednje 2 godine te da je posljednje zaposlenje trajalo minimalno 3 mjeseca, odnosno da su isplaćene barem 2 plaće.

Iznos naknade nakon prvih 6, odnosno 8 mjeseci je limitiran pa roditeljska naknada plaće iznosi 50% od proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Roditeljska naknada roditelja koji nemaju dovoljno staža

Roditelj koji ne ostvaruje uvjet staža osiguranja u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci prije korištenja rodiljnog dopusta ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine, za cijelo vrijeme korištenja roditeljskog dopusta ostvaruje naknadu plaće u iznosu 1.633,00 kn.

Roditeljski dopust i roditeljska naknada
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Rodiljne i roditeljske potpore
Rodiljni dopust i rodiljna naknada
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta