Home   Zakoni i prava   Rodiljni dopust i rodiljna naknada

Rodiljni dopust i rodiljna naknada

Rodiljni dopust i rodiljna naknada

Rodiljni dopust i rodiljna naknada su vremenska i novčana potpora, na koju, prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, imaju pravo zaposleni i samozaposleni roditelji.

Rodiljni dopust

Rodiljni dopust je pravo trudnice, odnosno majke, koje može koristiti za vrijeme trudnoće, poroda i njege novorođenog djeteta. Rodiljni dopust može biti obvezni i dodatni.

Obvezni rodiljni dopust

Obvezni rodiljni dopust minimalno traje 98 dana; 28 dana prije očekivanog datuma poroda i 70 dana nakon rođenja djeteta i koristi ga isključivo majka djeteta.
Iznimno, trudnice koje su na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći ili trudnice koje prema mišljenju izabranog ginekologa trebaju mirovanje, mogu otvoriti rodiljni dopust 45 dana prije očekivanog datuma poroda.


 

Datum očekivanog poroda određuje izabrani doktor opće, odnosno obiteljske medicine, a prema naputku izabranog ginekologa iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Dodatni rodiljni dopust i očevo korištenje rodiljnog dopusta

Dodatni rodiljni dopust počinje nakon obveznog rodiljnog dopusta;  od 71. dana pa do navršenih 6 mjeseci starosti djeteta.

Dodatni rodiljni dopust može koristiti i otac ukoliko majka pisanom izjavom prenese pravo na oca, uz očevu suglasnost. Pravo može biti prenijeto u cijelosti (do navršenih 6 mjeseci starosti djeteta) ili samo dijelom.

Kako bi otac mogao koristiti rodiljni dopust, oboje roditelja su dužni osobno, u područnom uredu HZZO-a, potpisati izjavu roditelja o prijenosu prava na rodiljni dopust oca djeteta, minimalno 30 dana prije namjere korištenja rodiljnog dopusta za oca.

Produženje rodiljnog dopusta u slučaju prijevremenog poroda

Ukoliko je dijete rođeno prije navršenog 37. tjedna trudnoće, rodiljni dopust se produžuje za onoliko dana koliko je porod ranije nastupio. Pravo na produljenje ostvaruje se temeljem nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva i rješenja područnog ureda HZZO-a.

Dijete rođeno nakon 37. tjedna smatra se da je rođeno u terminu.

Otvaranje rodiljnog dopusta

Pravo na rodiljni dopust se ostvaruje podnošenjem zahtjeva područnom uredu HZZO-a. Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva su sljedeći;

  • popunjeni zahtjev za isplatu naknade plaće (dobije se u uredu HZZO-a)
  • izvješće o bolovanju – doznaka (izdaje izabrani liječnik opće prakse ili obiteljske medicine, temeljem nalaza i mišljenja izabranog ginekologa)
  • ER-1 obrazac za šestomjesečno razdoblje (potvrda o plaći izdana od poslodavca)
  • kopija osobne iskaznice
  • kopija zdravstvene iskaznice
  • kopija iskaznice tekućeg računa na koji želite primati novčanu naknadu
  • potpisana izjava da se rodiljna naknada uplaćuje na tekući račun majke (obrazac se također dobije u HZZO-u)

Rodiljni dopust se može otvoriti samo za vremensko trajanje obveznog dopusta; 28 dana (45 dana) prije očekivanog poroda, pa do 70 dana starosti djeteta ili se može otvoriti odmah u cijelosti (do navršenih 6 mjeseci starosti djeteta).

Ukoliko se rodiljni dopust odmah otvara u cijelosti, majka treba, uz gore navedene dokumente, predati i popunjenu izjavu majke o pravu na korištenje rodiljnog dopusta kojom se obvezuje dostaviti rodni list djeteta ili otpusno pismo iz rodilišta, u roku od 30 dana od rođenja djeteta, područnom uredu HZZO-a.

Ukoliko trudnica na rodiljni dopust odlazi direktno s bolovanja zbog komplikacija u trudnoći ili po procjeni i mišljenju ginekologa treba mirovanje, rodiljni dopust otvara 45 dana prije očekivanog datuma poroda. U ovom slučaju dokumenti potrebni za otvaranje rodiljnog dopusta su sljedeći;

  • popunjeni zahtjev za isplatu naknade plaće (dobije se u uredu HZZO-a)
  • izvješće o bolovanju – doznake (izdaje izabrani liječnik opće prakse ili obiteljske medicine, temeljem nalaza i mišljenja izabranog ginekologa)
  • potpisana izjava da se rodiljna naknada uplaćuje na tekući račun majke (obrazac se također dobije u HZZO-u)

Rodiljna naknada plaće

Rodiljna naknada plaće je novčana potpora na koju roditelj, korisnik rodiljnog dopusta, ima pravo za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta.

Najniži iznos rodiljne naknade je 1.633,00 kn, a najviši iznos nije ograničen.

Iznos naknade za cijelo vrijeme trajanja rodiljnog dopusta je delimitiran pa rodiljna naknada plaće iznosi 100% od osnovice naknade plaće prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, pod uvjetom da je korisnik na radu proveo neprekidno minimalno 12 mjeseci ili s prekidima minimalno 18 mjeseci u posljednje 2 godine te da je posljednje zaposlenje trajalo minimalno 3 mjeseca, odnosno da su isplaćene barem 2 plaće.

Iznos naknade se računa prema vrijednosti radnog sata u skladu s ER-1 obrascem, tako što se prosječna vrijednost radnog sata pomnoži s 8 te s brojem radnih dana u mjesecu za koji se vrši isplata. Budući d abroj radnih dana od mjeseca do mjeseca variria, tako i iznos naknade za pojedine mjesece nije isti.

Rodiljna naknada roditelja koji nemaju dovoljno staža

Zaposleni roditelj koji ne ostvaruje uvjet staža osiguranja, u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci prije korištenja rodiljnog dopusta ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine, također ima pravo na rodiljnu naknadu, međutim ona iznosi, za cijelo vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Rodiljni dopust i rodiljna naknada
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Rodiljne i roditeljske potpore
Roditeljski dopust i roditeljska naknada
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta