Home   Zakoni i prava   Rodiljne i roditeljske potpore zaposlenih i samozaposlenih roditelja

Rodiljne i roditeljske potpore zaposlenih i samozaposlenih roditelja

Rodiljne i roditeljske potpore zaposlenih i samozaposlenih roditelja

Rodiljne i roditeljske potpore koje ostvaruju zaposleni i samozaposleni roditelji uključuju; 

 

 

 

Rad s polovicom punog radnog vremena

Majka djeteta ima pravo koristiti dodatni rodiljni dopust radeći polovicu punog radnog vremena. Nakon navršenih 6 mjeseci starosti djeteta majka može koristiti rad s polovicom punog radnog vremena onoliko koliko je to pravo koristila do navršenih 6 mjeseci starosti djeteta, odnosno najduže do navršenih 9 mjeseci starosti djeteta.

Rad s polovicom punog radnog vremena može koristiti i otac, u slučaju prijenosa prava dodatnog rodiljnog dopusta s majke na oca te ako majka radi puno radno vrijeme.

Roditeljski dopust se također može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punog radnog vremena te se tada produžuje, odnosno traje dvostruko.

Roditelj, korisnik prava na rad s polovicom punog radnog vremena, ima pravo na novčanu potporu, odnosno naknadu plaće za vrijeme korištenja prava. Naknada iznosi 50% rodiljne odnosno roditeljske naknade plaće.

Rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta

Rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta može koristiti jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelj nakon isteka roditeljskog dopusta ili prava na rad s polovicom punog radnog vremena, ukoliko je djetetu potrebna pojačana njega.

Procjenu potrebe pojačane njege obavlja nadležno liječničko povjerenstvo Zavoda, prema nalazu i ocjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Naknada iznosi 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Prijenos prava na jednog roditelja

U slučaju smrti jednog od roditelja ili spriječnosti korištenja pripadajućeg prava *ZORIRP čl.18, st.2 pravo korištenja prenosi se na drugog roditelja.

Drugi roditelj, odnosno korisnik ostvaruje sva prava, propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, ovisno o svom radnopravnom statusu.

Slobodni radni dan za prenatalni pregled

Zaposlena trudnica ima pravo na jedan slobodni dan mjesečno za obavljanje prenatalnih pregleda ili u dogovoru s poslodavcem može sate od slobodnog radnog dana rasporediti višekratno.

Kako bi ostvarila pravo na slobodni radni dan za prenatalni pregled, trudnica je dužna pisanim putem obavijestiti poslodavca o svojoj namjeri, minimalno 2 dana prije zakazanog termina pregleda.

Ukoliko poslodavac zahtjeva, trudnica je dužna podnijeti pismeni dokaz o zakazanom pregledu.

Slobodan radni dan smatra se vremenom provedenim na radu te trudnici za njega pripada puna naknada plaće, čiji teret snosi poslodavac.

Ostvarenje prava u većem opsegu

Prava zaposlenog roditelja, propisana Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, mogu se u većem opsegu odrediti kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem, pravilnikom o radu i ugovorom o radu na teret sredstava poslodavca.

Rodiljne i roditeljske potpore zaposlenih i samozaposlenih roditelja
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta
Novčana pomoć općina i gradova za opremu novorođenog djeteta