Home   Zakoni i prava   Rodiljna i roditeljska pošteda od rada i novčane naknade

Rodiljna i roditeljska pošteda od rada i novčane naknade

Rodiljna i roditeljska pošteda od rada i novčane naknade

Rodiljna i roditeljska pošteda od rada su prava roditelja koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednika i nezaposlenih roditelja.

Kako bi stekao pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada kao roditelj sa statusom nezaposlene osobe, na dan rođenja djeteta mora ispunjavati sljedeće uvjete;

  • da je hrvatski državljanin ili stranac s odobrenim stalnim boravkom ili neprekidnim prebivalištem u u RH u minimalnom trajanju od 3 godine
  • da je zdravstveno osiguran prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju
  • da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ-u neprekidno najmanje 9 mjeseci ili s prekidima najmanje 12 mjeseci u posljednje 2 godine prije rođenja djeteta ili da se u evidenciju nezaposlenih osoba prijavio u sljedećim rokovima:
  • 90 dana od završetka redovitog školovanja ili studija
  • 30 dana od dana završnog ispita
  • 30 dana od dana prekida redovitog školovanja ili studija
  • 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ili primanja novčane naknade zbog bolovanja, pod uvjetom da u trenutku prestanka tih okolnosti ima minimalno 6 mjeseci neprekinutog radnog staža

Iznimno, smatra se da je uvjet vođenja u evidenciji nezaposlenih osoba ispunjen, ukoliko je došlo do prestanka vođenja u evidenciji, radi ostvarenog primitka prema propisima o porezu na dohodak te radi korištenja prava iz ZORIRP-a.

*Ukoliko roditelj ne ispunjava navedene uvjete smatra se da nema priznat status nezaposlene osobe te umjesto prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada ima pravo na rodiljnu i roditeljsku brigu.


Korisnici koji izgube status u obveznom zdravstvenom osiguranju te u roku od 30 dana ne steknu novi status osigurane osobe kod HZZO-a, gube pravo na korištenje rodiljnih i roditeljskih potpora.

Rodiljna pošteda od rada

Rodiljna pošteda od rada je isključivo pravo majke koje može koristiti:

  • minimalno od dana rođenja djeteta do 70. dana starosti djeteta ili
  • maksimalno do navršenog 6. mjeseca starosti djeteta

Nakon isteka obveznih 70 dana rodiljne poštede od rada, majka može prekinuti korištenje prava te prepustiti preostalo korištenje prava ocu, sukladno njegovom radnopravnom statusu, uz pisanu majčinu suglasnost.

Otvaranje rodiljne poštede od rada i rokovi za prijavu

Pravo na rodiljnu poštedu od rada ostvaruje se temeljem podnešenog zahtjeva te na osnovi zahtjeva donešenog rješenja područnog ureda HZZO-a.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 ili 120 dana od dana rođenja djeteta; ukoliko se zahtjev podnese u roku od 30 dana, pravo se ostvaruje od dana rođenja djeteta. Ukoliko se zahtjev podnese u roku od 120 dana, pravo se ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva.

Roditeljska pošteda od rada

Nakon isteka rodiljne poštede od rada, roditelj može koristiti pravo na roditeljsku poštedu od rada do navršene 1. ili 3. godine starosti djeteta, ovisno o broju djece;

  • do navršene 1. godine za prvo i drugo dijete
  • do navršene 3. godine za blizance, treće i svako sljedeće dijete

Roditelj, korisnik prava roditeljske poštede od rada, može prekinuti korištenje prava radi zaposlenja ili samozaposlenja te:

  • prenijeti pravo korištenja drugom roditelju, koji je u istom radnopravnom statusu
  • nastaviti s korištenjem preostalog prava kao zaposleni ili samozaposleni roditelj, pod uvjetom da je na radu proveo minimalno i neprekidno 9 mjeseci te da pravo nije prenio na drugog roditelja
  • ukoliko je roditelju radni odnos prestao prije isteka 9 mjeseci rada, može nastaviti koristiti preostali dio prava na roditeljsku poštedu kao nezaposleni roditelj ili roditelj izvan sustava rada, pod uvjetom da pravo nije prenio na drugog roditelja

Pravo na roditeljsku poštedu od rada ostvaruje se temeljem rješenja područnog ureda HZZO-a.

Novčane naknade za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada

Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, roditelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, odnosno 1.633,00 kn.

Za slučaj smrti djeteta, roditelj ima pravo na novčanu naknadu u iznosu 50% proračunske osnovice, 3 mjeseca, računajući od sljedećeg dana od dana smrti djeteta.

Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada, roditelj ima prava iz mirovinskog osiguranja i pravo na plaćene doprinose prema posebnim propisima.

Rodiljna i roditeljska pošteda od rada i novčane naknade
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Prava roditelja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta
Novčana pomoć općina i gradova za opremu novorođenog djeteta