Home   Zakoni i prava   Prava roditelja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama

Prava roditelja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama

Prava roditelja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama

Prava roditelja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, su vremenske i novčane potpore. Osim oca i majke, potpore može ostvariti posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete dodjeljeno na čuvanje i odgoj.

Prava roditelja – Vremenske potpore

  • dopusti
  • pošteda od rada
  • propisano vrijeme za brigu od djetetu

  Prava roditelja – Novčane potpore

  • naknada plaće
  • novčana naknada
  • novčana pomoć
  • jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete


   

  Novčane potpore ne mogu iznositi manje od 50% proračunske osnovice te ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja (kredita, pologa i slično) osim prema sudskoj odluci ili rješenju nadležnog CZSS radi koristi djeteta za koje su ostvarene.

  Prava zaposlenih i samozapolenih roditelja
  *ZORIRP čl.7, st.1, točka 1. i 2. i čl.7, st.2

  Prava roditelja koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednika i nezaposlenih roditelja
  *ZORIRP čl.7, st.1, točke 3., 4. i 5.

  Prava roditelja izvan sustava rada
  *ZORIRP čl.7, st.1, točka 6.

  Prava roditelja stranaca
  *ZORIRP čl.7, st.6

  Prava posvojitelja
  *ZORIRP čl.7, st.3

  Prava skrbnika
  *ZORIRP čl.7, st.4

  • sva prava sukladna svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da prava već nisu iskorištena za dijete o kojem skrbi

  Prava udomitelja
  *ZORIRP čl.7, st.5

  • vremenske potpore sukladne svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da potpore već nisu iskorištena za dijete koje udomljuje
  • nema pravo na novčane potpore[/checklist]

  Prava roditelja prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
  © Smile4me.net


  Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
  Novčana pomoć općina i gradova za opremu novorođenog djeteta