Home   Zakoni i prava   Prava roditelja u slučaju smrti djeteta

Prava roditelja u slučaju smrti djeteta

Prava roditelja u slučaju smrti djeteta

Prava roditelja u slučaju smrti djeteta su pravo na viđenje i pokapanja djeteta, pravo na dopust i pravo na naknadu plaće odnosno novčanu naknadu. Neki poslodavci isplaćuju jednokratnu pomoć za smrt djeteta, ovo pravo je obično regulirano kolektivnim ugovorom o radu.

Roditelji mrtvorođenog djeteta nemaju pravo na jednokratnu novčanu potporu za rođenje djeteta kao ni na novčane potpore općina i gradova. Neke općine i gradovi isplaćuju jednokratnu novčanu potporu za rođenje djeteta, ako je dijete rođeno živo i kasnije umrlo. Raspitajte se o svojim pravima u područnom gradskom, odnosno općinskom uredu.

Dopust za slučaj smrti djeteta

Dopust za slučaj smrti djeteta može koristiti zaposlena ili samozaposlena majka ukoliko rodi mrtvo dijete prije početka korištenja rodiljnog dopusta ili ukoliko dijete umre za vrijeme korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta.

Dopust za slučaj smrti djeteta traje 3 mjeseca, računajući od sljedećeg dana od dana smrti djeteta.

Ako su u trenutku smrti djeteta oba roditelja koristila pravo na rodiljni ili roditeljski dopust, pravo dopusta u slučaju smrti djeteta koriste oba roditelja u trajanju od 45 dana računajući od sljedećeg dana od djetetove smrti.

Mrtvorođenim djetetom smatra se dijete rođeno nakon isteka 24. tjedna trudnoće, te koje je nakon rođenja težilo više od 500 grama. Trudnoća koja je završila mrtvorođenčetom prije 24. tjedna trudnoće ili je mrtvorođenče lakše od 500 grama, smatra se pobačajem.

Otvaranje dopusta za slučaj smrti djeteta

Pravo na dopust u slučaju smrti djeteta se ostvaruje podnošenjem zahtjeva područnom uredu HZZO-a. Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva su sljedeći;

  • zamolba za odobrenje tromjesečnog rodiljnog dopusta
  • rodni list djeteta (izdaje matičar po prijavi u maticu rođenih)
  • potvrdu o otvaranju rodiljnog dopusta (izdaje izabrani liječnik opće prakse ili obiteljske medicine)
  • ER-1 obrazac (potvrda o plaći izdana od poslodavca)
  • kopija osobne iskaznice
  • kopija zdravstvene iskaznice
  • kopija iskaznice tekućeg računa na koji želite primati novčanu naknadu
Novčana naknada za slučaj smrti djeteta

Naknada plaće za vrijeme korištenja dopusta u slučaju smrti djeteta, zaposlenog ili samozaposlenog roditelja, je delimitirana ukoliko je smrt nastupila prije ili za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, ukoliko je smrt nastupila za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta naknada iznosi 2.660,80 kn.

Prava roditelja koji ostvaruju drugi dohodak, poljoprivrednika i nezaposlenih roditelja te prava roditelja izvan sustava rada

Pravo na novčanu naknadu za slučaj smrti djeteta ima i roditelj koji ostvaruje drugi dohodak, roditelj poljoprivrednik i nezaposleni roditelj te roditelj izvan sustava rada, u vremenskom trajanju od 3 mjeseca računajući od sljedećeg dana od dana nastupa smrti djeteta.

Iznos naknade za slučaj smrti djeteta je 50% proračunske osnovice i iznosi 1.633,00 kn.

Prava roditelja u slučaju smrti djeteta
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Rodiljni dopust i rodiljna naknada
Roditeljski dopust i roditeljska naknada
Obaveze roditelja nakon rođenja djeteta