Home   Zakoni i prava   Obaveze roditelja nakon rođenja djeteta

Obaveze roditelja nakon rođenja djeteta

Obaveze roditelja nakon rođenja djeteta

Obaveze roditelja nakon rođenja djeteta su:

Prijava djeteta u maticu rođenih

Prva od obaveze roditelja nakon rođenja djeteta je prijava djeteta u maticu rođenih. U roku od 15 dana od rođenja, rođenje djeteta treba prijaviti u maticu rođenih, u općinu kojoj pripada bolnica gdje se dijete rodilo.

Za djecu rođenu u bolnici, prijavu rođenja obavlja bolnica. Djecu rođenu izvan bolnice prijavljuje otac djeteta ili netko od svjedoka poroda.

Ukoliko se dijete rodilo na putu, prijava rođenja djeteta se obavlja u matici rođenih u mjestu u kojem je putovanje završilo. 

Pronađeno dijete, nepoznatog porijekla, prijavljuje se u maticu rođenih u općini u kojoj je pronađeno.

U roku od 60 dana od rođenja roditelji se trebaju javiti u maticu rođenih radi upisa djeteta, preuzimanja dokumenata i određivanja osobnog imena. Dokumenti potrebni za upis u maticu rođenih su sljedeći;

  • popunjen zahtjev za upis (dobije se u matici rođenih)
  • vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih (za roditelje koji su braku)
  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih majke (za roditelje koji žive u izvanbračnoj zajednici i samohrane majke)
  • izjava oca kojom priznaje očinstvo (za roditelje koji žive u izvanbračnoj zajednici)
  • dokaz o državljanstvu oba roditelja
  • osobne iskaznice oba roditelja na uvid

Upisom u maticu rođenih, dijete postaje hrvatskim državljaninom. Matičar je dužan roditeljima izdati domovnicu i rodni list djeteta.

Određivanje osobnog imena djeteta

U roku od 60 dana od rođenja djeteta, roditelji su dužni sporazumno odrediti osobno ime i prezime djeteta. Ime djeteta se upisuje u maticu rođenih.

Dijete može nositi prezime jednog ili oba roditelja. Dijete može nositi ime koje se sastoji od više riječi, no maksimalno 2 riječi imena i 2 riječi prezimena može koristiti u pravne svrhe.

Prijava prebivališta djeteta

Prijava prebivališta djeteta obavlja se u uredu MUP-a.

Prijavu prebivališta djeteta može obaviti jedan roditelj pod uvjetom da oba roditelja imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi. U slučaju da roditelji imaju prijavljeno prebivalište na različitim adresama, roditelj čije se prebivalište razlikuje od prebivališta djeteta mora potpisati suglasnost prijave prebivališta djeteta na drugu adresu. Dokumenti potrebni za prijavu su sljedeći;

  • popunjen obrazac za prijavu prebivališta (može se kupiti u NN ili MUP-u)
  • original rodnog lista djeteta ili izvoda iz matice rođenih
  • original domovnice djeteta
  • osobne iskaznice oba roditelja na uvid

S prijavom prebivališta djetetu će biti dodijeljen JMBG i OiB te će roditelj dobiti uvjerenje o JMBG-u i uvjerenje o OiB-u.

Prijava djeteta na poreznu karticu

Kako bi ostvario pravo na poreznu olakšicu, roditelj je dužan prijaviti dijete na poreznu karticu. Dijete se prijavljuje na poreznu karticu jednog od roditelja, obično onog roditelja čija su primanja viša.

Prijava djeteta na poreznu karticu se obavlja u poreznoj upravi i može se obaviti po rođenju djeteta ili na godišnjoj prijavi poreza. Dokumenti potrebni za prijavu djeteta na poreznu karticu su sljedeći;

  • porezna kartica roditelja (dobiva se od poslodavca i nakon obavljene prijave vraća poslodavcu)
  • original rodnog lista djeteta na uvid
  • osobna iskaznica roditelja na uvid

Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje

U roku od 30 dana od rođenja djeteta, jedan od roditelja je dužan prijaviti dijete na osnovno zdravstveno osiguranje. Prijavu može obaviti i poslodavac kod kojeg je zaposlen roditelj preko kojeg je dijete osigurano.

Prijava se obavlja u područnom uredu HZZO-a. Dokumenti potrebni za prijavu djeteta na osnovno zdravstveno osiguranje su sljedeći;

  • tiskanica 3
  • kopija rodnog lista djeteta
  • kopija domovnice djeteta
  • potvrda o prijavi prebivališta djeteta
  • uvjerenje o JMBG-u i OiB-u djeteta
  • zdravstvena i osobna iskaznica roditelja preko kojeg će dijete biti osigurano

Po prijavi na zdravstveno osiguranje roditelj dobiva potvrdu prijave koja služi kao privremena zdravstvena iskaznica. Na pravu iskaznicu se čeka do nekoliko mjeseci, HZZO ju šalje poštom na adresu poslodavca.

Izbor pedijatra

Jedna od obaveze roditelja nakon rođenja djeteta je i izbor pedijatra. Zbog velikih gužvi u pedijatrijskim čekaonicama, dobro je već u trudnoći se raspitati koji pedijatri u blizini primaju nove pacijente.

Prvi pedijatrijski pregled je uobičajen u dobi od mjesec dana starosti djeteta te tada možete napraviti i upis. Od pedijatra ćete dobiti obrazac za upis u 2 primjerka, koje potom ovjerite u područnom uredu HZZO-a te jedan primjerak vratite pedijatru.

Obaveze roditelja nakon rođenja djeteta
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Rodiljne i roditeljske potpore
Roditeljski dopust i roditeljska naknada
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta
Novčana pomoć općina i gradova za opremu novorođenog djeteta