Home   Zakoni i prava   Novčana pomoć Grada zagreba za opremu novorođenog djeteta

Novčana pomoć Grada zagreba za opremu novorođenog djeteta

Novčana pomoć Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta

Novčana pomoć Grada zagreba za opremu novorođenog djeteta se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Gradskom uredu za zdravstvo i branitelje, na adresi Vodnikova 14.

Rok za podnošenje prijave je 6 mjeseci od rođenja djeteta, odnosno za posvojitelje, 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju malodobnog djeteta.

Više informacija o iznosima novčane pomoći u drugim mjestima pročitajte u članku Novčana pomoć općina i gradova za opremu novorođenog djeteta.Uvjeti za ostvarivanje novčane pomoći

  • da je roditelj koji podnosi zahtjev državljanin RH s neprekidnim prijavljenim prebivalištem u gradu Zagrebu u minimalnom trajanju od 5 godina neposredno prije rođenja djeteta pa sve do isplate naknade u cjelosti
  • da drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja prijave pa sve do isplate naknade u cjelosti

Visine novčane pomoći

Visina novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece koja s roditeljem podnesiteljem zahtjeva žive u zajedničkom kućanstvu.

  • za prvo dijete – 1.800,00 kn koji se isplaćuju u 2 jednaka obroka tijekom jedne godine
  • za drugo dijete – 3.600,00 kn koji se isplaćuju u 4 jednaka obroka tijekom dvije godine
  • za treće i svako iduće dijete – 54.000,00 kn koji se isplaćuju u 6 jednakih obroka tjekom šest godina

Prvi novčani obrok isplaćuje se u roku od 60 dana od donošenja riješenja o pravu na novčanu pomoć.

Zahtjev za novčanu pomoć

Za podnošenje zahtjeva za isplatu novčane pomoći potrebo je priložiti sljedeće dokumente;

  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu
  • dokaz o broju malodobne djece koja s podnositeljem zahtjeva žive u zajedničkom kućanstvu te dokaz o njihovom prebivalištu
  • zahtjev za isplatu novčane pomoći

Rješenje o pravu na novčanu pomoć se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s kompletnom dokumentacijom. U slučaju negativnog rješenja, roditelj može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od primitka rješenja.

Prestanak prava na novčanu pomoć

Prestanak prava na novčanu pomoć prestaje redovno;

  • za prvo dijete – isplatom drugog obroka
  • za drugo dijete – isplatom četvrtog obroka
  • za treće i svako iduće dijete – isplatom šestog obroka

Prestanak prava na novčanu pomoć prestaje izvanredno;

  • posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište iz Grada Zagreb, bilo kojeg od roditelja ili djeteta za kojeg je podnesen zahtjev
  • ako korisnik prava u roku od 60 dana od promjene adrese stanovanja bilo kojeg člana zajedničkog kućanstva, ne dokaže prijavu na zajedničku adresu stanovanja s djecom u Gradu Zagrebu

Ukoliko dođe do promjene uvjeta koji utječu na ostvarivanje prava za isplatu novčane pomoći, korisnik prava je dužan prijaviti promjenu uvjeta u roku od 15 dana, Gradskom uredu.

Korisnik je također dužan, ukoliko se utvrdi da je došlo do isplate nepripadajućih naknada, vratiti cjelokupan iznos Gradskom uredu, u roku u kojem odredi sam Gradski ured.

Novčana pomoć Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta
by Smile4me.net