Home   Zakoni i prava   Najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći

Najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći

Najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći

Najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći ovisi o uzroku bolovanja. Najčešći uzroci potrebnog mirovanja u trudnoći su prijeteći pobačaj, prijevremeni porod u prethodnim trudnoćama i zastoj u rastu djeteta.

Nakon isteka bolovanja propisanog za pojedinu komplikaciju u trudnoći, za produljenje bolovanja potreban je novi nalaz izabranog ginekologa i odobrenje liječničke komisije.

Najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći prema pravilniku o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti donosimo u nastavku;


383 O00 – O08 Trudnoća završena pobačajem do 14 dana
384 O00 Izvanmaterična trudnoća do 21 dan
385 O01 Mola hydatidosa (hidatidozna mola) do 21 dan
386 O03 Spontani pobačaj do 14 dana
387 O05 Ostali pobačaji do 7 dana
388 O14 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) do 30 dana
389 O15 Eklampsija do 60 dana
390 O20 Krvarenje u ranoj trudnoći do 60 dana
391 O20.0 Prijeteći pobačaj do 60 dana
392 O21 Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis) do 90 dana
393 O22 Venska bolest kao komplikacija u trudnoći, nespecificirana do 42 dana
394 O23 Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći do 14 dana
395 O24 Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći do 30 dana
396 O47 Lažni trudovi do 3 dana

Najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći
prema Pravilniku o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći
Bolovanje u trudnoći obrtnika i mirovanje obrta
Rodiljni dopust i rodiljna naknada
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta