Home   Zakoni i prava   Mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života

Mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života

Mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života

Nakon iskorištenog prava na rodiljni i roditeljski dopust ili prava na rad s polovicom radnog vremena, jedan od roditelja ima pravo ne raditi do navršene 3. godine starosti djeteta, odnosno koristiti pravo na mirovanje radnog odnosa.

Za vrijeme korištenja prava na mirovanje radnog odnosa, sva prava i obveze zaposlenog roditelja miruju. Povratkom na posao, prava i obveze zaposlenog roditelja se aktiviraju i nije potrebno stjecanje posebnih uvjeta za ostvarenje prava (godišnji odmor, regres).

Pravo na mirovanje radnog odnosa se ostvaruje temeljem pisanog zahtjeva koji je roditelj dužan uručiti poslodavcu što je moguće ranije, a najkasnije 30 dana od dana namjere korištenja prava. Poslodavac temeljem zahtjeva roditelja donosi odluku o mirovanju radnog odnosa te jedan primjerak odluke dostavlja područnom uredu HZZO-a radi evidencije.


 

Poslodavac je dužan omogućiti roditelju korištenje prava na mirovanje radnog odnosa. Odbijanje poslodavca na priznanje prava je teški prekršaj s predviđenim visokim novčanim kaznama.

Nakon priznanja prava, poslodavac odjavljuje zaposlenika u službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Korisnik prava se može zdravstveno osigurati, za vrijeme korištenja prava, preko bračnog ili izvanbračnog partnera.

Zdravstveno osiguranje preko izvan/bračnog partnera

Zdravstveno osiguranje preko izvan/bračnog partnera ostvaruje se podnošenjem zahtjeva područnom uredu HZZO-a.
Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva su sljedeći;

    • tiskanica 3
    • potvrda o prebivalištu ili kopija osobne iskaznice
    • radna knjižica ili ispis staža s mirovinskog osiguranja (kao dokaz da nema druge osnove osiguranja)
    • vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci odnosno izjava partnera ovjerena kod javnog bilježnika da žive u izvanbračnoj zajednici te da nijedan od partnera nije u braku s trećom osobom

Naknada plaće

Za vrijeme korištenja prava na mirovanje radnog odnosa, roditelju ne pripada naknada plaće.

Povratak na posao

U slučaju da se zaposleni roditelj želi vratiti na posao prije treće godine starosti djeteta, o svojoj namjeri treba obavijestiti poslodavca pisanim putem, minimalno 30 dana prije dana namjere povratka na posao.

Poslodavac je dužan osigurati zaposleniku povratak na poslove na kojima je radio prije korištenja prava, odnosno ponuditi sklapanje ugovora za obavljanje drugih poslova, ukoliko je prestala potreba za obavljanjem prijašnjih poslova.

Neplaćeni dopust

Neplaćeni dopust je mogućnost koju propisuje Zakon o radu.

Razlika između neplaćenog dopusta i mirovanja radnog odnosa je ta da neplaćeni dopust poslodavac može odbiti, dok je mirovanje radnog odnosa pravo zaposlenog roditelja koje poslodavac mora omogućiti.

Mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života
prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama

© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta