Home   Zakoni i prava   Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta

Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta

Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta

Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta je ostvariva roditelju koji u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete;

  • je hrvatski državljanin s prebivalištem u RH ili stranac sa stalnim boravkom u RH u minimalnom neprekidnom trajanju od 12 mjeseci *zaposleni roditelj, samozaposleni roditelj, roditelj koji ostvaruje drugi dohodak, poljoprivrednik, nezaposleni roditelj – ZORIRP, čl.42, st.1
  • je hrvatski državljanin s prebivalištem u RH ili stranac sa stalnim boravkom u RH u minimalnom neprekidnom trajanju od 5 godina *roditelj izvan sustava rada – ZORIRP. čl.42, st.2
  • je zdravstveno osiguran po propisima o zdravstvenom osiguranju


 

 

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ima i korisnik za posvojeno dijete, ako za to dijete potpora nije ranije isplaćena drugom korisniku.

Za ostvarivanje jednokratne novčane potpore, dijete treba ispunjavati sljedeće uvjete;

  • biti upisano u maticu rođenih
  • biti prijavljeno kao član kućanstva roditelja
  • biti zdravstveno osigurano po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete iznosi 70% proračunske osnovice, odnosno 2.328,20 kn.

Za ostvarivanje prava jednokratne novčane potpore roditelj treba u roku od 6 mjeseci od rođenja djeteta, odnosno posvojitelj u roku od 1 mjesec od rođenja djeteta, podnijeti zahtjev HZZO-u sa sljedećim dokumentima;

  • fotokopija rodnog lista djeteta ili izvoda iz matice rođenih
  • preslika osobne i zdravstvene iskaznice roditelja (majke ili oca ukoliko je majka nezaposlena i zdravstveno osigurana preko oca)
  • obrazac HZZO-a ispunjen u 2 primjerka

Osim jednokratne novčane potpore za rođenje djeteta koju isplaćuje HZZO, pojedine općine i gradovi isplaćuju jednokratnu ili višekratnu novčanu potporu, odnosno pomoć za opremu novorođenog djeteta na razini grada, a iznosi ovise o broju djece i pojedinom općini/gradu.

Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta
by Smile4me.net