Home   Zakoni i prava   Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći otvara izabrani liječnik opće prakse ili obiteljske medicine temeljem mišljenja i nalaza izabranog liječnika ginekologa iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Izabrani liječnik opće prakse ne smije propisati bolovanje samo temeljem nalaza privatnog ginekologa. Ukoliko trudnoću kontrolira privatni ginekolog, potrebno je nalaz odnijeti izabranom ginekologu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koji izdaje potvrdu temeljem koje liječnik opće prakse otvara bolovanje.

Ovisno o razlogu bolovanja, period za koji se propisuje bolovanje traje određeno vrijeme. Ovdje možete provjeriti najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći za pojedinu šifru bolesti.


Nakon isteka perioda za koji je propisano bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, za produženje bolovanja potreban je novi nalaz izabranog ginekologa te odobrenje liječničke komisije.

U većinu ordinacija liječnika opće prakse komisija dolazi sama, no ukoliko u vašoj ordinaciji to nije slučaj, potrebno je otići s uputnicom za komisiju, koju izdaje liječnik opće prakse i nalazima izabranog ginekologa (ili ako se liječite privatno, s nalazima privatnog ginekologa i potvrdom izabranog ginekologa) na liječničku komisiju osobno, nekoliko dana prije isteka bolovanja. Preporuka je da umjesto trudnice, na komisiju ode suprug ili netko drugi, s kompletiranom dokumentacijom.

Uputnicu za liječničku komisiju izdaje izabrani liječnik opće prakse u 3 primjerka, od kojih, nakon ovjere, jedan zadržava komisija, drugi pacijent i treći liječnik opće prakse.

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći – novčana naknada

Zaposlena ili samozaposlena majka, za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći ima pravo na naknadu plaće.

Kako bi ostvarila pravo na naknadu plaće, potrebno je predati zahtjev u područnom uredu HZZO-a, za svaki mjesec za koji se traži isplata posebno. Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva prvi put su sljedeći;

  • popunjeni zahtjev za isplatu naknade plaće (dobije se u uredu HZZO-a)
  • izvješće o bolovanju – doznaka (izdaje izabrani liječnik opće prakse ili obiteljske medicine, temeljem nalaza i mišljenja izabranog ginekologa)
  • ER-1 obrazac za šestomjesečno razdoblje prije nastupa komplikacija (potvrda o plaći izdana od poslodavca)
  • kopija osobne iskaznice
  • kopija zdravstvene iskaznice
  • kopija iskaznice tekućeg računa na koji želite primati novčanu naknadu

Zahtjev za naknadu plaće, za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, potrebno je predati za svaki mjesec za koji se želi isplata, a najkasnije do 5. idućeg mjeseca, kako bi isplata za prethodni mjesec bila u idućem mjesecu.

Nakon što prvi put predate cjelokupnu dokumentaciju za naknadu plaće, dokumeti koje trebate predavati naredne mjesece su sljedeći;

  • popunjeni zahtjev za isplatu naknade plaće (dobije se u uredu HZZO-a)
  • izvješće o bolovanju – doznaka (izdaje izabrani liječnik opće prakse krajem mjeseca za mjesec za koji se traži bolovanje)

Isplata naknade plaće za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći vrši se oko 20. idućeg mjeseca za prethodni mjesec, ukoliko je zahtjev predan na vrijeme. Ukoliko zakasnite s predajom zahtjeva, isplata će kasniti, odnosno biti isplaćena narednog mjeseca.

Iznos naknade za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći

Najniži iznos naknade je 831,50 kn, a najviši iznos je 4.257,88 kn.

Zaposlene trudnice čiji je prosjek plaće jednak ili prelazi iznos od 4.257,88 kn, imaju pravo na naknadu plaće u iznosu 4.257,88 kn, pod uvjetom da ispunjavaju staž osiguranja.

Samozaposlene trudnice imaju pravo na naknadu plaće prema mjesečnoj osnovici osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (rješenje koje izdaje porezna uprava početkom svake godine za tekuću godinu).

Zaposlene trudnice koje ne ispunjavaju uvjet staža osiguranja, u neprekidnom trajanju od 12 mjeseci prije korištenja rodiljnog dopusta ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine, također imaju pravo na naknadu plaće, međutim ona iznosi, za cijelo vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, 50% proračunske osnovice, odnosno 831,50 kn.

Nezaposlene trudnice i trudnice na redovitom školovanju nemaju pravo na naknadu plaće tijekom bolovanja zbog komplikacija u trudnoći.

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći – otvaranje rodiljnog dopusta

Trudnica koja je na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, 45 dana prije očekivanog datuma poroda, otvara rodiljni dopust.

Dokumenti potrebni za otvaranje rodiljnog dopusta, ukoliko se otvara direktno s komplikacija, su sljedeći;

  • popunjeni zahtjev za isplatu naknade plaće (dobije se u uredu HZZO-a)
  • izvješće o bolovanju – doznake (izdaje izabrani liječnik opće prakse ili obiteljske medicine, temeljem nalaza i mišljenja izabranog ginekologa)
  • potpisana izjava da se rodiljna naknada uplaćuje na tekući račun majke (obrazac se također dobije u HZZO-u)

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći
Bolovanje u trudnoći obrtnika i mirovanje obrta
Rodiljni dopust i rodiljna naknada
Jednokratna novčana potpora za rođenje djeteta