Home   Zakoni i prava   Bolovanje u trudnoći obrtnika i mirovanje obrta

Bolovanje u trudnoći obrtnika i mirovanje obrta

Bolovanje u trudnoći obrtnika i mirovanje obrta

Bolovanje u trudnoći obrtnika i mirovanje obrta je pravo i obveza samozaposlene obrtnice trudnice ukoliko je jedini zaposlenik u svom obrtu.

Samozaposlena trudnica obrtnica, prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, ima pravo na korištenje svih vremenskih i novčanih potpora propisanih za zaposlene i samozaposlene roditelje.

U slučaju potrebe za mirovanjem, trudnica obrtnica ima pravo na plaćeno bolovanje zbog komplikacija u trudnoći na teret HZZO-a, te na plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Ukoliko je trudnica obrtnica jedini zaposlenik obrta, nakon otvaranja bolovanja u trudnoći, mora obrt staviti u privremeno mirovanje ili najkasnije s datumom otvaranja bolovanja, zaposliti nekog u obrt.

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći otvara izabrani liječnik opće prakse ili obiteljske medicine temeljem mišljenja i nalaza izabranog ginekologa iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Pročitajte više informacija o otvaranju i produženju bolovanja u članku o bolovanju zbog komplikacija u trudnoći.

Postupak stavljanja obrta u privremeno mirovanje

Obrt se u privremeno mirovanje stavlja u Gradskom uredu za gospodarstvo (Zagreb u Zapoljskoj). Dokumenti potrebni za stavljanje obrta u mirovanje;

  • popunjeni zahtjev za mirovanje obrta u 2 primjerka (dobije se u Gradskom uredu za gospodarstvo)
  • obrtnica
  • dokaz o uplati iznosa od 100,00 kn na ime državnog proračuna (upute za plaćanje dobiju se u Gradskom uredu za gospodarstvo)
  • 70,00 kn biljega

U roku od 10-ak dana od predaje zahtjeva, Gradski ured za gospodarstvo donosi rješenje o mirovanju obrta te ga šalje obrtniku poštom.

Obrt se stavlja u privremeno mirovanje na period od 1 godine. Nakon isteka godine dana, obrtnica na rodiljnom ili roditeljskom dopustu može produžiti mirovanje obrta za cijelo vrijeme trajanja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta.

Naknada plaće obrtnice za vrijeme bolovanja u trudnoći

Kako bi ostvarila pravo na naknadu plaće, potrebno je predati zahtjev u područnom uredu HZZO-a, za svaki mjesec za koji se traži isplata posebno. Dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva prvi put su sljedeći;

  • popunjeni zahtjev za isplatu naknade plaće (dobije se u uredu HZZO-a)
  • izvješće o bolovanju – doznaka (izdaje izabrani liječnik opće prakse ili obiteljske medicine, temeljem nalaza i mišljenja izabranog ginekologa)
  • rješenje o mjesečnoj osnovici osiguranja za obračun i uplatu doprinosa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja (rješenje o osnovici za plaćanje doprinosa koji izdaje porezna uprava početkom godine)
  • rješenje o mirovanju obrta
  • potvrdu od porezne uprave da obrtnik nema duga
  • kopija osobne iskaznice
  • kopija zdravstvene iskaznice
  • kopija iskaznice tekućeg računa na koji želite primati novčanu naknadu

Kompletnu dokumentaciju je potrebno predati samo prvi put, u idućim mjesecima potrebno je predati samo popunjen zahtjev za naknadu plaće i izvješće o bolovanju za mjesec za koji se traži naknada.

Iznos naknade plaće se izračunava prema mjesečnoj osnovici osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno i mirovinsko zdravstveno osiguranje. Mjesečni iznos naknade varira od mjeseca do mjeseca, zbog različitog broja radnih dana pojedinog mjeseca, no obično je u rasponu 3.600,00 – 3.700,00 kn.

Obrtnik može sam tražiti povećanje osnovice za uplatu doprinosa, od iznosa koji je odredila porezna uprava. U tom slučaju naknada plaće se izračunava prema iznosu uplata za šestomjesečno razdoblje prije nastupa komplikacija.

Bolovanje u trudnoći obrtnika i mirovanje obrta
© Smile4me.net


Možda bi vas zanimali sljedeći članci:
Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći
Najdulje trajanje bolovanja kod komplikacija u trudnoći
Rodiljni dopust i rodiljna naknada
Obaveze roditelja nakon rođenja djeteta