Povezujuće roditeljstvo

Povezujuće roditeljstvo

Povezujuće roditeljstvo; Mama i sin - Smile4me.netDugoročna vizija povezujućeg roditeljstva je odgojiti djecu koja će kao odrasle osobe imati razvijenu empatiju i osjećaj povezanosti sa svijetom oko sebe. Eliminirajući nasilje kao odgojnu metodu postižemo eliminaciju nasilja u zajednici kao cjelini.

Smisao povezujućeg roditeljstva je formiranje i njegovanje snažnih veza između roditelja i njihove djece. Povezujuće roditeljstvo nas potiče da djecu odgajamo s poštovanjem i ljubaznošću. Načinom na koji komuniciramo s njima postavljamo model kako će oni u budućnosti komunicirati s drugima.

Povezujuće roditeljstvo nije novi pristup odgoju djece. Na mnoge načine, ono nas vraća instinktivnom ponašanju naših predaka. Zasnovano je na 8 osnovnih principa koji služe samo kao vodilje, roditeljima se uvijek savjetuje da slušaju vlastitu intuiciju i razum kako bi stvorili vlastiti stil odgoja koji najbolje funkcionira za njihovu obitelj.

Povezujuće roditeljstvo – 8 principa

  • Pripremite se za trudnoću, porod i roditeljstvo
  • Hranite vaše dijete s ljubavlju i poštovanjem
  • Ispunjavajte djetetove potrebe s nježnošću
  • Upotrijebite nježni dodir
  • Omogućite djetetu siguran san, fizički i emocionalno
  • Osigurajte konzistentnu brigu punu ljubavi
  • Prakticirajte pozitivnu disciplinu
  • Težite balansu u osobnom i obiteljskom životu


 Pripremite se za trudnoću, porod i roditeljstvo

Nastanak novog života je nevjerojatno, preobražavajuće putovanje za roditelje. Period trudnoće donosi mogućnost da se pripremite fizički, emotivno i mentalno za roditeljstvo. Donošenje informiranih odluka o rođenju, njezi i načinu odgoja djeteta je ključno ulaganje u buduću vezu između roditelja i djeteta. Edukacija je najbitnija komponenta pripreme za teške odluke koje roditeljstvo donosi. Učenje je proces koji ne prestaje budući da svako razdoblje odrastanja djeteta donosi nove radosti i izazove.

Pročitaj više

 Hranite vaše dijete s ljubavlju i poštovanjem

Hranjenje djeteta je mnogo više od osigurati djetetu hranjive tvari; hranjenje je čin ljubavi. Bilo da se radi o zadovoljavanju potreba dojenčeta ili posluživanju jela za obiteljskim stolom, roditelji mogu iskoristiti vrijeme hranjenja za učvršćenje veza sa svojom djecom.

Novorođenački refleksi plakanja, sisanja i privijanja uz tijelo majke ili osobe koja brine o bebi su se razvili kako bi bebine intenzivne potrebe bile ispunjene. Što prije roditelji nauče prepoznati i ispuniti bebine potrebe, prije će se razviti intenzivna veza roditelj-dijete. Iako su starija djeca sposobna sama se hraniti, roditelji bi trebali nastaviti poštovati djetetovu potrebu za zadovoljenjem gladi i ponuditi mu zdravu hranu, biti primjer zdravim prehrambenim navikama i vrijeme objedovanja iskoristiti za strujanje ljubavi i jačanje odnosa.

Pročitaj više

 Ispunjavajte djetetove potrebe s nježnošću

Odgovarajući na potrebe vaše bebe izgradit ćete međusobno povjerenje i potaknuti vašu bebe da se razvije u empatičnu osobu. Bebe iskazuju svoje potrebe na mnogo načina uključujući pokrete tijela, promjene izraza lica i plač. Kada ispunjavate njihove potrebe u kontinuitetu i s nježnošću uče se vjerovati vam. Izgradnja snažne povezanosti s vašom bebom uključuje, ne samo ispunjavanje fizičkih potreba, nego i vrijeme provedeno u igri i komunikaciji u svrhu ispunjavanja emocionalnih potreba.

Pročitaj više

 Upotrijebite nježni dodir

Bebe se rađaju sa željama i intenzivnim potrebama, a u potpunosti ovise o vama da ih ispunite.  Roditelji koji odaberu nježni pristup fizičkim interakcijama s djecom potiču zdrav razvoj i povezivanje. I djeca koja odrastaju trebaju nježnosti koje donose osjećaj povezanosti s roditeljem.

Pročitaj više

 Omogućite djetetu siguran san, fizički i emocionalno

“Spava li vaša beba cijelu noć?” najčešće je prvo pitanje koje ljudi pitaju novopečene roditelje. Istina je da većina beba ne prespava cijelu noć bez buđenja. Bebe imaju potrebe tijekom noći kao i tijekom dana, bilo da se radi o gladi, usamljenosti, strahu, možda im je pretoplo ili prehladno. Bebe se ponekad jednostavno bude da osjete blizinu roditelja i uspostave osjećaj sigurnosti.

Pročitaj više

 Osigurajte konzistentnu brigu punu ljubavi

Bebe i mala djeca imaju intenzivnu potrebu za fizičkom prisutnošću konzistentno ljubavlju ispunjene osobe koja brine o njima, idealno njihovog roditelja. Dnevna briga i zaigrana, ljubavlju ispunjena interakcija izgrađuje snažne veze. Osiguravajući konzistentnu i ljubavlju ispunjenu brigu od najranijeg djetinjstva roditelji jačaju snažnu i zdravu vezu. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti brinuti o djetetu čitavo vrijeme tada dijete treba izgraditi vezu s osobom koja ju čuva.

Pročitaj više

 Prakticirajte pozitivnu disciplinu

Povezujuće Roditeljstvo ima zlatno pravilo – tretirajte svoju djecu onako kako biste voljeli da tretiraju vas. Pozitivna disciplina psihološki pomaže djeci da razviju svijest vođeni svojim unutarnjim osjećajem za disciplinu i suosjećanje s drugima. Korijeni pozitivne discipline leže u sigurnoj vezi ispunjenoj povjerenjem između roditelja i djeteta. Disciplina koja je empatična, ispunjena ljubavlju i poštovanjem ojačava veze između roditelja i djece, dok gruba disciplina koja uključuje kažnjavanja slabi veze između roditelja i djeteta. Imajte na umu da je vaš cilj provođenja discipline pomoći djetetu da se nauči samokontroli i samodisciplini.

Pročitaj više

 Težite balansu u osobnom i obiteljskom životu

Težnja balansu uključuje brigu da su potrebe svih – ne samo djetetove – prepoznate, vrjednovane i ispunjene koliko god je to moguće. U idealnom svijetu, potrebe svakog člana obitelji su ispunjene čitavo vrijeme, svi su sretni i zdravi i obitelj je u savršenoj ravnoteži. U stvarnom svijetu nijedna obitelj nije savršeno izbalansirana čitavo vrijeme. Nije neobično da se roditelji osjećaju izbačeni iz ravnoteže. Roditelji koji prakticiraju AP principe kontinuirano traže kreativne načine kako bi postigli ravnotežu u osobnom i obiteljskom životu.

Pročitaj više


Povezujuće roditeljstvo
© Smile4me.net

prema knjizi
dr.Williama i Marthe Sears
„Povezujuće roditeljstvo“